Kontakte

SHOQATA E INVALIDEVE TE
LUFTËS TË UÇK-SË

Rruga UÇK-së nr. 2 Prishtinë
Sheshi Adem Jashari

Prishtine

Republika e Kosoves

Iliria

10000

Telefonat
Tel: +381 (0) 38 249 616
Fax: +381 (0) 38 249 616

UebAdresa dhe e-mail

info@ushtriaclirimtare.com

Statuti

Nyje tjera

Komente