Invalidët

Kontakte

SHOQATA E INVALIDEVE TE
LUFTËS TË UÇK-SË
Rruga UÇK-së nr. 2 Prishtinë
Sheshi Adem Jashari
Prishtine
Republika e Kosoves
Iliria
10000
Telefonat
Tel: +381 (0) 38 249 616
Fax: +381 (0) 38 249 616
UebAdresa dhe e-mail
info@ushtriaclirimtare.com

Statuti

Nyje tjera

Komente