Trupat e Mbrojtjes së Kosovës

Trupat e Mbrojtjes së Kosovës

Pas përfundimit të luftës së armatosur dhe vendosjes së forcave të NATO-s në Kosovë, u paraqit nevoja e përcaktimit të rolit të UÇK-së në pajtim me realitetin e ri të krijuar. Rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara, e cila është miratuar në Qershor të vitit 1999, parasheh demilitarizimin e UÇK-së.
Në Qershor [...]

Statuti

Nyje tjera

Komente