Ushtria Çlirimtare e Kosovës

Forca politike dhe ushtarake e armatosur dhe e organizuar e popullit shqiptar të Kosovës, për çlirim nga pushtuesi serb. Zanafillën e ka në Lëvizjen politike ilegale, pas Luftës së Dytë Botërore, kulmi i se cilës u arrit me demonstratat e vitit 1981, kur studentët, rinia dhe populli i Kosovës, shprehu vendosmërinë për [...]

Trupat e Mbrojtjes së Kosovës

Pas përfundimit të luftës së armatosur dhe vendosjes së forcave të NATO-s në Kosovë, u paraqit nevoja e përcaktimit të rolit të UÇK-së në pajtim me realitetin e ri të krijuar. Rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara, e cila është miratuar në Qershor të vitit 1999, parasheh demilitarizimin e UÇK-së.
Në Qershor [...]

Kontakte

SHOQATA E INVALIDEVE TE
LUFTËS TË UÇK-SË
Rruga UÇK-së nr. 2 Prishtinë
Sheshi Adem Jashari
Prishtine
Republika e Kosoves
Iliria
10000
Telefonat
Tel: +381 (0) 38 249 616
Fax: +381 (0) 38 249 616
UebAdresa dhe e-mail
info@ushtriaclirimtare.com

Statuti

Nyje tjera

Komente